Antal rapporter laddade senaste 12 månaderna
666 466
Antal unika användare senaste 12 månaderna
13 050
Antal aktiva installerade enheter
2 147
Antal enheter med Medrave som leverantör för PvQ
1 322
Antal kompatibla journalsystem
24
Antal år på marknaden
27
Snittresultat från kundenkät: Jag uppskattar värdet Medrave M4 bidrar med till min vårdenhet (instämmer 1-6)
5/6
Snittresultat från kundenkät: Jag skulle rekommendera Medrave M4 till mina kolleger (instämmer 1-6)
4,8/6
Snittresultat från kundenkät: Jag är nöjd med den hjälp jag får från kundservice (instämmer 1-6)
5,2/6

Loading...