Medrave Prisma, vår benchmark lösning

Hur fungerar Prisma-Plattformen?

Prisma-plattformen är en separat plattform för molntjänster baserad på aggregerad data. Plattformen syftar till att sammanställa data på en högre nivå än i M4-plattformen samt att möjliggöra jämförelser, sk Benchmarking mellan enheter. Exempel på kunder är regionledning eller koncernledning men plattformen används ofta även i hybrid med den lokala M4-plattformen för att tillgängliggöra det bästa av två världar. Plattformen lämpar sig väl som knytpunkt för datainsamlig från system som är spridda både geografiskt och i olika journalsystem. Plattformens produkter kräver idag en lokal M4-plattform som datakälla men en tydlig gräns dras mellan nivåerna på tillgång till patientdata där endast aggregerad data hanteras utanför M4-plattformen. Prisma-plattformen är en grundförutsättning för Primärvårdskvalitet där primärvårdens aktörer kan jämföra sig med varandra utifrån 250 olika indikatorer.

Flera användningsområden

Plattformen har många unika användningsområden. Ett av många syften är att belysa hur variationer i vårdprocesser ger olika resultat samt att hjälpa till att finna och beskriva de arbetssätt som fungerar bäst. Andra användningsområden innefattar kvalitetsrapporter, produktionsplanering och olika typer av sofistikerade analyser, exempelvis visualisering av resurseffektiv vårdkvalitet.


Loading...