Varför Medrave?

Beprövade lösningar och säker hantering av känslig data

Medrave M4 har utvecklats sedan 1996 och är i bruk hos ca 90% av Sveriges vårdcentraler, samt hos cirka 1000 andra öppenvårdskliniker, både i Sverige och Norge. Syftet är att tillhandahålla ett verktyg som ger en översikt över både produktion och kvalitet i ens verksamhet. All patientdata förblir kvar på enhetens egna servrar.

Säkrare vård, spara tid och få en bättre översikt

Data hämtas ur journaldatabaserna, sammanställs och kategoriseras för att sedan presenteras i tabeller och diagram. Visualiseringen gör det enkelt att analysera, kontrollera och att få en god överblick. Detta gör att ni som vårdgivare får en tydlig bild över verksamhetens patientgrupper och hur väl rådande arbetssätt lyckas i sin avsikt att uppnå goda resultat samt reflektera över vilka förändringar som skulle kunna leda till ytterligare förbättringar. Data samlas in automatiskt, något som annars är enormt tidskrävande.

Lättare att nå mål och få en korrekt rapportering

Ni får underlag att jobba med för att successivt kunna följa förbättringar och att uppnå enhetens målsättningar. De som deltar i “benchmarking” kan också få jämförbara data från både regionen och nationellt, och tydligt se hur man ligger till och var man avviker. Ni kan enkelt exportera egna rapporter med dagsfärska data, och även göra automatiska sammanställningar för export till nationella kvalitetsregister.

Hög servicenivå och prisvärt

Kostnaden för systemet tjänar man enkelt in genom den insikt man får inför sitt förbättringsarbete. Genom att fler patienter får bättre och effektivare vård sparar man tid och pengar både lokalt och nationellt.
Vi lämnar er inte i sticket efter ett köp: Vår support får kontinuerligt högsta betyg av våra kunder för sin kunnighet och snabba svarstider


Loading...