Medrave M4 är vår huvudplattform och kärnan i våra olika lösningar

Hur fungerar Medrave M4?

Plattformen M4 kan integreras med de flesta journalsystem. När en integration väl är skapad så kan plattformen med enkelhet installeras lokalt på kundens server. Med plattformen på plats kan man snabbt och enkelt lägga till olika M4-baserade produkter anpassade för olika specialistområden inom vården. Här hanteras personuppgifter på ett säkert sätt inom kundens interna nätverk på kundens egen server. Produkterna är byggda utifrån medicinsk kunskap och lång erfarenhet inom vårdbranschen. M4-produkterna sammanställer data som kan hjälpa till att förebygga komplikationer och säkerställa att riktlinjer efterlevs hos patienter med olika kroniska sjukdomar. Det möjliggör också för personalen att jämföra olika vårdenheter och jobba med ett kontinuerligt förbättringsarbete. All data uppdateras kontinuerligt, vilket gör att informationen är tillförlitlig och sparar resurser på ett annars manuellt och tidskrävande arbete. Med Medrave är det också enkelt att göra sökningar, skriva ut eller spara underlag till t.ex. Excel, liksom att skicka till olika kvalitetsregister såsom ex. NDR och Luftvägsregistret. Plattformen är flexibel med tillämpningar där olika vårdsektorer kan tillgodogöra sig information för sin utveckling. Exempelvis:

  • Vårdcentraler
  • Jourcentraler
  • Rehabilitering
  • Habilitering
  • Psykiatri
  • Barnmedicin
  • Barnavårdscentraler

Säker hantering av patienters personuppgifter

Sekretessbelagda patientuppgifter lämnar aldrig verksamhetens interna nätverk. Medrave följer GDPR. För jämförelse mellan verksamheter, Benchmarking, används endast aggregerade data. För mer information om Benchmarkingplattformen klicka här.


Loading...