Skapar insikt om den kliniska kärnverksamheten

Medrave sammanfattar klinisk information ur data i ditt journalsystem

Medrave M4 är ett program utvecklat för att ge vårdpersonal och chefer en översiktlig och tydlig bild av den patientgrupp som behandlas. Ur befintliga journalsystem utvinns data som ger tydliga rapporter på gruppnivå och detaljerad medicinsk information på individnivå.

Programmet kopplas enkelt ihop med er vårdenhets befintliga journalsystem och underlättar det administrativa arbetet avsevärt. Vårdpersonal och chefer får en översiktlig mätning av hur många patienter som behandlas varje år, vilka sjukdomar de har och i vilken grad de når nationella riktlinjer. De kliniska indikatorerna visar också en mer detaljerad analys av vilka patienter som kan behöva fler insatser, samt hur många som når målvärden och blir stabila.

Medrave M4 är inte bara ett vanligt program utan det innehåller komplexa värden som dagligen används inom vården i arbetet med förbättrad vårdkvalitet. Låt oss förklara hur.

Kontakta oss

Förbättrar den dagliga vårdkvaliteten

Medrave grundades av en handfull läkare. Deras drivkraft var att förbättra vården och dess kvalitet men de saknade ett verktyg som på ett enkelt och effektivt sätt kunde visa information om vad som behövde göras. Resultatet blev Medrave som nu används dagligen hos merparten av Sveriges vårdcentraler och hos ett hundratal vårdcentraler i Norge. Några exempel på verksamhetsområden där programmet också används är Psykiatri, BVC, Rehabilitering, Specialistvård, Habilitering, Jourcentraler, BUMM m.fl. Programmet är framtaget av läkare, för vårdpersonal och chefer.

Anledningen till att Medrave kan erbjuda en så pass unik lösning är att programmet är förankrat i de faktiska utmaningar som vården står inför varje dag.Eftersom grundarna själva är läkare vet de hur gränssnittet ska optimeras för att vara användarvänligt, men också hur datan ska visualiseras för att ge en bra analys.

Hitta patienter med förhöjd risk

Få en tydlig översikt av patienter med ökad komplikationsrisk. Med vårt program kan du säkerställa att riktlinjer efterföljs och jämföra dina resultat med andra vårdenheter. Programmet är intuitivt och användarvänligt. Det visar information som speglar verksamhetens aktiviteter och resultat för att ge en bas för reflektion och planering av framtida åtgärder.

Fungerar med de flesta journalsystem

Programmet går att kopplas till de flesta journalsystem och inhämtar data som struktureras, sammanställs och presenteras i olika tabeller och diagram. Idag hanterar vi ca 20 separata journalsystem i 4 olika länder.

Kliniskt anpassat

Efter några års arbete med olika andra extraktionsverktyg fann vi att den inneboende logiska och kliniska anpassningen i medrave4, och dess användarvänlighet, var mycket svår att ersätta

Anders Olsson

Innovativa snabba och agila

Mycket uppskattad av vårdpersonal i hela Sverige och Medrave som företag är snabbt och smidigt att anpassa sig och ständigt förbättra sin tekniska lösning och dess gränssnitt

Ulrika Elmroth

Uppmärksam leverantör

Medrave är snabba på att ta upp och genomföra våra förbättringsförslag och har blivit en integrerad och icke-ersättningsbar del av vår kliniska kvalitetsförbättringsprocess

Jan Rosengren

Möjliggör SKR:s verktyg PrimärvårdsKvalitet

Medrave har varit med och utvecklat en lösning för PrimärvårdsKvalitet, det nationella systemet för kvalitetsdata i primärvården som ger varje mottagning en möjlighet att jämföra sig med andra. Verktyget är ett stöd i primärvårdens förbättringsarbete och används idag, enligt Sveriges Kommuner & Regioner, av ca 850 vårdcentraler och ytterligare flera hundra andra vårdenheter i hela Sverige. I filmen ser ni exempel på hur en vårdcentral använder sig av verktyget i sin vardag. Låt den inspirera er till vilken nytta Medrave kan bidra med till er verksamhet.

Hur kan Medrave förbättra er verksamhet?

Medraves rapporter gör det enklare att jobba med verksamhetens kvalitetsarbete och målsättning. Kontakta oss så visar vi hur vi kan hjälpa er.

Kontakta oss


Loading...