M4 är vår huvudprodukt och kärnan till olika kund-lösningar

Hur funkar Medrave M4?

Programmet är en applikation som kan kopplas till de flesta journalsystem med en enkel installation. Det är inte bara en IT-lösning, utan det är byggt efter medicinsk kunskap och lång erfarenhet inom vårdbranschen. Programmet har en förmåga att sammanställa data som kan förebygga framtida komplikationer och säkerställa att riktlinjer efterlevs. Det möjliggör också att personalen kan jämföra olika vårdenheter och jobba med kvalitetsförbättringar. All data uppdateras kontinuerligt, vilket gör att datan är tillförlitlig och sparar resurser på ett annars manuellt och tidskrävande arbete. Med Medrave är det också enkelt att göra sökningar, skriva ut eller spara underlag till Excel, liksom att skicka till kvalitetsregister, såsom ex. NDR och Luftvägsregistret.

Säker hantering av patienters personuppgifter

Medrave erbjuder ett säkert webbaserat program byggt i DOTNET med SQL-databas. Informationen samlas på två plattformar, M4 och Prisma, vilket skiljer de sekretessbelagda personuppgifterna från uppgifterna som används i benchmarking. Personuppgifter lämnar därför inte verksamheten. Medrave följer GDPR.

Säkrare vård

Datan sammanställs och kategoriseras efter exempelvis risk. Det gör att ni som vårdgivare får en tydlig uppsikt över vilka patienter som ska följas upp.

Spara tid

Datan samlas in automatiskt, något som annars är enormt tidskrävande. Ni kan också enkelt hitta patienter till studier etc.

Bättre översikt

Datan presenteras i tabeller och diagram m.m. Visualiseringen gör det enkelt att analysera, kontrollera och få en god överblick.

Lättare att nå mål

Ni får underlag att jobba med att nå enhetens målsättningar och att följa förbättringar De som deltar i Benchmarking kan också få jämförbara data från både regionen och nationellt, och tydligt se om ni avviker.

Korrekt rapportering

Ni kan enkelt exportera egna rapporter med dagsfärska data, men också få automatiska sammanställningar av data till nationella kvalitetsregister.


Loading...