Supportavdelningen

När du har en fråga och behöver support från Medrave använder vi oss ofta av skärmdelning för att snabbare kunna hjälpa till mer

Det är ett av skälen till att vår support är så uppskattad.

Vi använder ett flertal olika verktyg för skärmdelning så att vi ska kunna anpassa oss till just dina behov

Teamviewer skärmdelning

https://get.teamviewer.com/medrave

GoToAssist skärmdelning

Ladda ner programmet eller navigera till https://www.fastsupport.com/

ScreenConnect skärmdelning

Används för support med våra Norska kunder

Skype för företag skärmdelning

Supportavdelningen guidar dig och skickar instruktioner via mail