Vad är Medrave M4

Medrave gör att verksamheter kan arbeta med kvalitetsförbättringar genom intuitiva och tydliga paneler. Med vår långa erfarenhet av primärvård har våra paneler utvecklats för att hjälpa vårdutförarna fokusera på det som viktigt. Möjligheten att få fram statistik ner till individnivå är en viktig faktor för vår framgång

Primärvård

Vår grundprodukt ger statistik samt kliniska indikatorer för en enskild mottagning som utgör grunden i kvalitetsarbetet

Skräddarsydda dataexporter

Månatliga rapporter och utvecklingsdiagram skapade enligt vårdgivarens behov

Exportera till nationella register

Automatisk sammanställning av data möjliggör snabb och korrekt rapportering till nationella register enligt fördefinierade protokoll

Stöd för målrelaterad ersättning

Hjälper verksamheten att uppnå ersättningsrelaterade mål

Psykiatrisk öppenvård

Psykiatrisk hälsa blir alltmer viktigt. Med en liknande design som instrumentpanelerna för primärvården har vi utvecklat instrumentpaneler som passar de specifika behoven hos psykiatrisk öppenvård