Medrave Software AB

Medrave Software AB är ett Skandinaviskt företag med 15 anställda fördelade i Sverige och Norge, inkluderande två läkare, IT-ingenjörer och program-utvecklare. Vår grundprodukt är Medrave M4, ett informationssystem som samlar verksamhetsdata från ert befintliga journalsystem och enkelt skapar rapporter och beslutsunderlag.

Rave, den första utgåvan, skapades redan 1996 av en handfull läkare i Stockholm som ville få till stånd ett standardverktyg som enkelt tog fram verksamhetsdata och som sammanställer dessa - ur ett kliniskt perspektiv. Produkten har vidareutvecklats och fått allt fler färdigheter i tät dialog med våra användare. Vi finns nu på över 800 vårdcentraler i Sverige, över 140 i Norge. Företaget drivs i form av ett skandinaviskt samarbete i Medrave Software AB med ett helägt dotterbolag i Norge, Medrave Software AS.

Vårt system ger signaler om hur det står till i verksamheten inom ett antal olika områden som professionen känner ett stort engagemang för. Det ger verksamhetschefen en uppdaterad bild av hur verksamheten presterar, bland annat för att kunna bemöta frågor från olika håll, och då inte minst ifrån beställarna

Uppgifterna finns omedelbart tillgängliga för chefen och vårdutförarna vid sina datorer. Enkelt sökbara och åskådliggjort med diagram och tabeller där detta underlättar förståelsen. Färdiga standardrapporter, med möjlighet att göra egna avgränsningar av önskade urval i patientpopulationen, sökningar, skriva ut sidor eller i vissa fall spara till excelark, samla in uppgifter och skicka till kvalitetsregister, NDR och Luftvägsregistret, på en kort stund utan att behöva ägna dyrbar tid åt inställningar. Vår applikation är gjord för att fånga data från samtliga journalsystem med en enkel installation.

Vår VD sa nyligen i en presentation att: “Vår senaste version, har tagit ett rejält kliv framåt i denna ambition, och vi har utnyttjat modern teknik. En högteknologisk intelligens när den är som bäst! Man sparar mycket tid, och pengar på att samla in data med Medrave m4, samt som beslutsunderlag för verksamhetens kärna: sjukvården. Vi vet att det är svårt, snudd på omöjligt, att få en överblick annars. Ett intelligent informationssystem som sorterar och presenterar och gör det svåra lite enklare, och framför allt, mycket roligare!”

Vi hoppas kunna få tillfälle att visa vår produkt för dig. Visa dig möjligheter att styra primärvården mot ökad kvalitet och effektivitet.

Medarbetare

Ledning

Per Stenström

Verkställande Direktör

+46 8 512 514 91

per.stenstrom@medrave.com

Svein Gjelstad

VD - Norge

+47 92 090 973

svein.gjelstad@medrave.com

Daniel Vinberg

Utvecklingschef

+46 8 512 514 90

daniel.vinberg@medrave.com

Support

Daniel Paulsson

Supportchef

+46 8 512 514 96

daniel.paulsson@medrave.com

Jenny Lundqvist Rennemo

Systemtekniker

+46 8 512 514 98

jenny.rennemo@medrave.com

Melina Shamlou

Systemtekniker

+46 8 128 962 00

melina.shamlou@medrave.com

Utvecklare

Olof Larsson

Systemutvecklare

+46 8 512 514 93

olof.larsson@medrave.com

Arvid Hellström

Systemutvecklare

+46 8 512 514 94

arvid.hellstrom@medrave.com

Joel Ayvazian Forsgren

Systemutvecklare

+46 8 512 514 95

joel.forsgren@medrave.com

Martin Andersson-Tenninge

Systemutvecklare

+46 8 128 962 01

martin.andersson-tenninge@medrave.com

Jens Magnusson

Systemutvecklare

+46 8 512 514 92

jens.magnusson@medrave.com

Felicia Sandberg

Systemutvecklare

+46 8 128 962 02

felicia.sandberg@medrave.com

Christoffer Johnsson Öhrström

Systemutvecklare

+46 8 128 962 03

christoffer.johnsson-ohrstrom@medrave.com