En hörnsten i förbättringsarbetet

Medrave förbättrar effektivitet och kvalitet hos sjukvårdsaktörer genom att tillhandahålla en rad kvalificerade tjänster med IT-stöd

Om

Få en överblick över er verksamhet

Medrave gör att verksamheter kan arbeta med kvalitetsförbättringar genom intuitiva och tydliga paneler. Med vår långa erfarenhet av primärvård har våra paneler utvecklats för att hjälpa vårdutförarna fokusera på det som viktigt. Möjligheten att få fram statistik ner till individnivå är en viktig faktor för vår framgång

God patientkvalitet

Hitta patienter med förhöjd risk

Applikationen visar såväl patienter med ökad komplikationsrisk som vårdutförarnas följsamhet till riktlinjer, och gör också att enheten kan jämföra sig med andra enheter genom jämförelser av aggregerade resultat

Anpassningsbarhet och flexibilitet

Fungerar med alla journalsystem

Vår applikation kan användas med alla journalsystem. Den visar identiska, intuitiva instrumentpaneler oavsett journalsystem. Hittills har vi lärt oss hantera 18 separata journalsystem i 4 olika länder

Kliniskt anpassat

Medrave infördes i Värmlands primärvård 2010 och blev mycket uppskattat. Det gamla journalsystemet ersattes några år senare och en allmän övertygelse var att ett mer centraliserat, modernt journalsystem och vårt interna datalager skulle göra det lättare att hantera datautvinning och visualisering med interna resurser. Efter några års arbete med olika andra extraktionsverktyg fann vi att den inneboende logiska och kliniska anpassningen i medrave4, och dess användarvänlighet, var mycket svår att ersätta. I höstas beslutade vi att åter inlicensiera medrave4, och nu är det - efter en implementeringstid på 3 månader - tillbaka som ett uppskattat förbättringsverktyg

Anders Olsson
Utvecklingsledare Öppenvård
Landstinget Värmland

Innovativa, snabba och agila

"Under 2016 introducerades projektet "PrimärvårdsKvalitet". Systemet består av ett stort antal kvalitetsindikatorer, en specifikation för användarvänlig feedback och en nationell funktion som samlar in, beräknar och återvänder referensvärden. Huvudsyftet är enkel uppföljning och kontinuerlig förbättring av arbetet för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och annan vårdpersonal. Medraves lösning på denna tekniska utmaning har varit mycket uppskattad av vårdpersonal i hela Sverige och Medrave som företag är snabbt och smidigt att anpassa sig och ständigt förbättra sin tekniska lösning och dess gränssnitt."

Ulrika Elmroth
MD, GP, MPH
Projektledare PrimärvårdsKvalitet, avdelning för vård och omsorg

Snabb och uppmärksam leverantör

I Örebroregionen introducerade vi medrave4 januari 2016 till våra 30 primära vårdcentraler. Vi finner att Medrave är en snabb och uppmärksam leverantör, både i implementerings- och utrullningsprocessen och även om eventuella supportfrågor. Medrave är snabba på att ta upp och genomföra våra förbättringsförslag och har blivit en integrerad och icke-ersättningsbar del av vår kliniska kvalitetsförbättringsprocess

Jan Rosengren
Produktionscontroller, Hälso- och sjukvårdsstaben, Hälsoval.
Region Örebro
Inspirerande benchmarking

PrimärvårdsKvalitet

Medrave analyserar och presenterar PrimärvårsKvalitet enligt SKLs specifikation från fler än 500 vårdcentraler i hela Sverige. Det ger varje mottagning en unik möjligthet att jämföra sig med andra mottagningar.

För mer information om PrimärvårdsKvalitet klicka här

VD har ordet

"Vi vet att det är svårt, nästan omöjligt att få en överblick över vården. Med medrave blir de svåra uppgifterna mycket enklare och framförallt trevligare!"

Flexibel teknisk lösning

Kompatibilitet

Eftersom medrave är ett webbaserat program så kan applikationen användas på alla plattformar