En hörnsten i förbättringsarbetet

Genom att tillhandahålla anpassade detaljanalyser, översikter och jämförelser för vårdenheten möjliggörs ett professionellt kvalitetsförbättringsarbete, liksom att enheten får möjlighet att själv arbeta med sin effektivitet. De stora möjligheter till enkel benchmarking som finns inbyggt i visualiseringen bidrar till att man snabbt kan identifiera de delar man behöver titta närmare på

Kontakta oss

Få en överblick över er verksamhet

Medrave gör att verksamheter kan arbeta med kvalitetsförbättringar genom intuitiva och tydliga paneler. Med vår långa erfarenhet av primärvård har våra paneler utvecklats för att hjälpa vårdutförarna fokusera på det som viktigt. Möjligheten att få fram statistik ner till individnivå är en viktig faktor för vår framgång

Hitta patienter med förhöjd risk

Applikationen visar såväl patienter med ökad komplikationsrisk som vårdutförarnas följsamhet till riktlinjer, och gör också att enheten kan jämföra sig med andra enheter genom jämförelser av aggregerade resultat

Fungerar med alla journalsystem

Vår applikation kan användas med alla journalsystem. Den visar identiska, intuitiva instrumentpaneler oavsett journalsystem. Hittills har vi lärt oss hantera 18 separata journalsystem i 4 olika länder

Kliniskt anpassat

Efter några års arbete med olika andra extraktionsverktyg fann vi att den inneboende logiska och kliniska anpassningen i medrave4, och dess användarvänlighet, var mycket svår att ersätta

Anders Olsson

Innovativa snabba och agila

Mycket uppskattad av vårdpersonal i hela Sverige och Medrave som företag är snabbt och smidigt att anpassa sig och ständigt förbättra sin tekniska lösning och dess gränssnitt

Ulrika Elmroth

Uppmärksam leverantör

Medrave är snabba på att ta upp och genomföra våra förbättringsförslag och har blivit en integrerad och icke-ersättningsbar del av vår kliniska kvalitetsförbättringsprocess

Jan Rosengren

Primärvårdskvalitet

Medrave analyserar och presenterar PrimärvårdsKvalitet enligt SKRs specifikation från fler än 700 vårdcentraler i hela Sverige. Det ger varje mottagning en unik möjlighet att jämföra sig med andra mottagningar.

Vi hjälper dig

Vi på Medrave arbetar oavbrutet med att förbättra er verksamhets kvalitet. Kontakta oss så visar vi

Kontakta oss


Loading...